Halvårsrapport pr. 30. juni 2010

Vedlagt følger Nordic Minings halvårsrapport pr. 30. juni 2010.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

Oslo, 27. juni 2010

Nordic Mining ASA

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker