Informasjonspliktig fullmakt til ordinær generalforsamling

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA 19.06.2008 har Bernhard Mellbye, styreleder i Nordic Mining ASA, pr. 10.06.08 mottatt fullmakter for til sammen 10.465.486 aksjer, eller ca. 12 % av aksjekapitalen i Nordic Mining ASA. Fullmaktene kommer i tillegg til Mellbyes 60.577 egne aksjer.
 
Bernhard Mellbye vil dermed representere mer enn 10 % av stemmene i selskapet. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.
 
 
Oslo, 10. juni 2008
Nordic Mining ASA

Abonner