Innkalling til ordinær generalforsamling 15. juni 2009

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag 15. juni kl. 16.30 i Thon Conference Center, Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.
 
Innkalling til generalforsamling med agenda og bakgrunnsinformasjon for sakene som skal behandles, vedlegges denne meldingen. Årsrapport for 2008 er også vedlagt.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 20. mai 2009
Nordic Mining ASA
 

Abonner

Dokumenter og linker