Innkalling til ordinær generalforsamling 16. juni 2011

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag 16. juni 2011 kl. 16.30 i Thon Conference Center Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

 

Innkallingen til generalforsamlingen med agenda og bakgrunnsinformasjon for saker som skal behandles, er vedlagt denne meldingen. Årsrapport for 2010 og valgkomiteens innstilling er også vedlagt.

 

Dokumentene vil også være tilgjengelige på selskapets internettside www.nordicmining.com.

 

Ved spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

 

Oslo, 25. mai 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12