Innkalling til ordinær generalforsamling 19. juni 2008

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 19. juni kl. 16.30 i Thon Conference Center, Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.
 
Innkalling til generalforsamling med agenda og bakgrunnsinformasjon for sakene som skal behandles, vedlegges denne meldingen. Årsrapport for 2007 er også vedlagt.
 
For spørsmål vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 4. juni 2008
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker