Innstilling fra valgkomitéen om valg av styre

I ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA den 15. april 2008 ble det valgt medlemmer til selskapets valgkomité.
 
Valgkomitéens innstilling om valg av styre oppsummeres som følger:
 
- Dag Dvergsten foreslås som ny styreleder for 2 år,
 
- Egil Martin Ullebø foreslås som nytt styremedlem for 2 år,
 
- Anne Dæhlie foreslås gjenvalgt som styremedlem for 2 år,
 
- Per Havdal og Camilla Fiskevoll foreslås gjenvalgt som styremedlemmer for 1 år.
 
Valgkomitéens innstilling skal behandles på ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA 19. juni 2008.
 
Valgkomitéens fullstendige innstilling vil bli publisert på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com .
 
Ved spørsmål vennligst kontakt CEO Ivar S. Fossum på telefon 930 96 850.
 
 
Oslo, 15. juni 2008
Nordic Mining ASA

Abonner