Innstilling fra valgkomitéen om valg av styre

I ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA den 15. april 2008 ble det valgt medlemmer til selskapets valgkomité.
 
Valgkomitéens innstilling om valg av styre oppsummeres som følger:
 
- Dag Dvergsten foreslås som ny styreleder for 2 år,
 
- Egil Martin Ullebø foreslås som nytt styremedlem for 2 år,
 
- Anne Dæhlie foreslås gjenvalgt som styremedlem for 2 år,
 
- Per Havdal og Camilla Fiskevoll foreslås gjenvalgt som styremedlemmer for 1 år.
 
Valgkomitéens innstilling skal behandles på ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA 19. juni 2008.
 
Valgkomitéens fullstendige innstilling vil bli publisert på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com.
 
Ved spørsmål vennligst kontakt CEO Ivar S. Fossum på telefon 930 96 850.
 
 
Oslo, 15. juni 2008
Nordic Mining ASA

Abonner