Investorpresentasjon i forbindelse med pågående fortrinnsrettsemisjon

IKKE FOR DISTRIBUSJON, PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

I forbindelse med den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining er det utarbeidet en investorpresentasjon med informasjon om selskapets strategi, hovedprosjekter og den pågående fortrinnsrettsemisjonen. Presentasjonen følger vedlagt.

Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen er fra 12. august 2013 til 27. august 2013 klokken 16:30 CET.

Prospektet for fortrinnsrettsemisjonen med tegningsblankett er tilgjengelig på www.nordicmining.com og www.swedbank.no, og ved henvendelse til forretningskontorene til Nordic Mining og tilretteleggeren, Swedbank First Securities.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 21. august 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (
www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.