Invitasjon til Nordic Minings kvartalspresentasjon pr. 30. juni 2010

Nordic Mining presenterer kvartalsrapport og selskapsoppdateringer  fredag 19. august 2011 kl 1000 .

 

Presentasjonen holdes i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (inng. A, 5. etasje), 0250 Oslo.

 

Vi innbyr investorer, analytikere og media til presentasjonen. Påmelding kan gis ved epost til post@nordicmining.com eller pr. telefon 22 94 77 90.

 

Rapporten vil bli publisert via Oslo Børs og på selskapets hjemmeside ( www.nordicmining.com ) før presentasjonen.

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

 

Oslo, 17. august 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner