Invitasjon til Nordic Minings kvartalspresentasjon pr. 30. september 2011

Nordic Mining presenterer kvartalsrapport og selskapsoppdateringer  fredag 18. november 2011 kl 1000 .

Presentasjonen holdes i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (inng. A, 5. etasje), 0250 Oslo.

Vi innbyr investorer, analytikere og media til presentasjonen. Påmelding kan gis ved epost til post@nordicmining.com eller pr. telefon 22 94 77 90.

Rapporten vil bli publisert via Oslo Børs og på selskapets hjemmeside ( www.nordicmining.com ) før presentasjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 17. november 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner