Invitasjon til presentasjonsmøte onsdag 3. april 2013

Nordic Mining ASA (“Nordic Mining”) og Pareto Securities AS ønsker å invitere aksjonærer i Nordic Mining og andre investorer til et presentasjonsmøte onsdag 3. april kl. 16.30. Møtet holdes i Pareto Securities AS’ lokaler i Dronning Maudsgate 3, 0250 Oslo. Nordic Mining vil gi en selskapspresentasjon og besvare spørsmål i forbindelse med selskapets pågående reparasjonsemisjon som omfatter inntil 18.547.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 0,70 pr. aksje.

Påmelding kan gjøres ved epost til Henriette Gjeldvik, Pareto Securities AS (
henriette@paretosec.com) innen onsdag 3. april 2013 kl. 12.00.

Tegningsperioden for Nordic Minings reparasjonsemisjon løper fra 21. mars 2013 til 8. april 2013 kl. 16:30. Informasjon i forbindelse med reparasjonsemisjonen, inkludert prospekt og tegningsblankett er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com og på hjemmesiden til Pareto Securities AS www.paretosec.com. Prospektet og øvrig informasjon er også tilgjengelig på selskapets kontor og hos Pareto Securities AS.

Ved spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.


Oslo, 2. april 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (
www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner