Ja til rutilproduksjon i Engebøfjellet også fra Askvoll kommune

Kommunestyret i Askvoll kommune har 12. mai 2011 godkjent reguleringsplan og tilknyttede saker i forbindelse med Nordic Minings planlagte rutilutvinning i Engebøfjellet. Godkjennelsen av reguleringsplanen ble gjort med klart flertall; 14 mot 9 stemmer.

Som informert i børsmelding 12. mai ble reguleringsplanen godkjent i Naustdal kommune 11. mai. Begge de berørte kommunene har således med klart flertall sagt ja til rutilproduksjon i Engebøfjellet.

Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum, sier i en kommentar: "Sammen med godkjennelsen i Naustdal gir det positive resultatet i Askvoll et sterkt lokalt fundament for Engebøprosjektet.  Tidligere har også fylkesutvalget i Sogn og Fjordane gitt tydelig støtte til prosjektet. Engebøprosjektet har dermed bred politisk forankring lokalt og regionalt, noe som er viktig for det videre arbeidet med prosjektet."

Nordic Mining eier en av verdens største forekomster av rutil (titandioksyd) i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Det positive vedtaket i de to berørte kommunene er et viktig steg videre mot utvinning og foredling av rutilprodukter i Naustdal. Rutil er et ettertraktet mineral som i dag anvendes til bl.a. pigmentproduksjon og produksjon av titanmetall. Rutil inngår i stadig nye anvendelsesområder innen miljøteknologi, transport, medisin og helse, samt ulike forbruksvarer. Markedsutviklingen for rutil og utsiktene fremover er positiv.

Den planlagte rutilproduksjonen i Engebø vil ha ca. 170 arbeidsplasser. I tillegg vil virksomheten gi grunnlag for en betydelig industri- og servicevirksomhet i regionen.

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.

 

Oslo, 13. mai 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner