Klage vedrørende utslippstillatelsen for Engebøprosjektet tas ikke til følge

Kongen i Statsråd har i dag behandlet klage i forbindelse med utslippstillatelsen for Engebøprosjektet. Det er ikke gitt medhold til klagerne, og utslippstillatelsen er dermed gitt en endelig godkjennelse.

Nordic Minings heleide datterselskap, Nordic Rutile AS, mottok utslippstillatelse for Engebøprosjektet fra Klima- og Miljødepartementet 5. juni 2015. Vedtaket om utslippstillatelse kunne påklages til Kongen i Statsråd. Ved klagefristens utløp var det innkommet klage fra ulike miljøorganisasjoner.

Klagen er i dag behandlet av Kongen i Statsråd, og klagen tas ikke til følge. Utslippstillatelsen er dermed endelig, og den kan ikke påklages ytterligere. Det er inntatt to mindre presiseringer i den endelige utslippstillatelsen, bl.a. vedrørende overvåkingsprogram for utvandrende smolt.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: «Det er meget positivt at klagebehandlingen nå er avsluttet, og at utslippstillatelsen er endelig. Vi ser frem til å utvikle Nordic Rutile til en fremtidsrettet mineralvirksomhet.»

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 19. februar 2016
Nordic Mining ASA


Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse ble godkjent i april 2015. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.
 

Abonner