Klif og DN presenterer vurderinger og anbefalinger vedrørende Engebøprosjektet 19. mars

Invitasjon til pressemøte kan leses på www.klif.no.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har invitert til pressemøte mandag 19. mars 2012 for å presentere sine vurderinger og anbefalinger vedrørende Nordic Minings planer om mineralutvinning i Engebøfjellet. Nærmere informasjon finnes på Klifs hjemmeside www.klif.no.

Miljøverndepartementet skal behandle Nordic Minings søknad om utslippstillatelse for prosjektet. Departementet skal også vedta reguleringsplanen. De to direktoratene er anmodet av departementet om å gi sine vurderinger og anbefalinger.

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.

Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Oslo, 13. mars 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner