Korreksjon vedrørende tegningsretter i vedtatt fortrinnsrettsemisjon

Det vises til børsmelding tidligere i dag vedrørende vedtatt fortrinnsrettsemisjon.

Riktig forhold mellom registrerte aksjer og tegningsretter skal være som følger:

En (1) aksje i Selskapet gir 0,39899 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen.


Oslo, 6. august 2013
Nordic Mining ASA

Abonner