Korrigert halvårsrapport pr. 30. juni 2008

Vedlagt oversendes korrigert halvårsrapport pr. 30. juni 2008 for Nordic Mining.   Sammenlignet med tidligere publisert rapport er det gjort en korreksjon på side 9 under Langsiktig gjeld i balansen pr. 30. juni 2008. Utsatt skatt på TNOK 9 984 som følge av virksomhetsoppkjøp er inkludert i Langsiktig gjeld som i sum er uendret med TNOK 44 815.   For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.     Oslo, 22. august 2008 Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker