Kvartalsrapport pr. 31. desember 2010

Nordic Mining ASA presenterer med dette kvartalsrapport pr. 31. desember 2010. Følgende viktige hendelser siden tredje kvartal belyses særskilt:

 • Positivt kvartalsresultat i Gudvangen Stein
  Markedene for anortosittprodukter fra Gudvangen Stein har i fjerde kvartal vist positiv utvikling. Salgsvolumet i kvartalet var 69.000 tonn. Resultat etter skatt ble positivt i kvartalet med NOK 0,3 millioner. Kvartalsresultatet inkluderer utviklingskostnader på ca. NOK 1,0 million knyttet til nye produkter/anvendelser.

 • Avtale med den ledende pigmentprodusenten Cristal Global, Inc.
  Formålet er å utvikle og optimalisere produksjonsprosessen for rutil på Engebø for å møte Cristals kvalitetskrav og spesifikasjoner for titanråstoff. Forutsatt positiv prosessutvikling har partene intensjon om å forhandle betingelser for en langsiktig leveranseavtale for rutilkonsentrat.

 • Bekreftelse av lovende boreresultater i Finland
  Kelibers boreprogram ble avsluttet i januar 2011. En ny forekomst med litiumholdig spodumen pegmatitt er oppdaget i Outovesi, og ressursgrunnlaget i Länttä er oppgradert. Omkring 1,26 million tonn er klassifisert av uavhengige eksperter som malmreserve (påvist og sannsynlig), dvs. teknisk og økonomisk utvinnbar i et levedyktig mineralprosjekt.

 • Nytt prosjekt for mineralprosessering med CO2
  Nordic Mining og Institutt for energiteknikk (IFE) har igangsatt prosjekt for utvikling av ny teknologi til framstilling av alumina fra anortositt fra Gudvangen ved bruk av CO2. Anortositt har et aluminainnhold på ca. 30% og kan være en betydelig råstoffkilde for aluminium.

 • Rettigheter til høyren kvarts
  Nordic Mining har inngått avtale med grunneiere om enerett til undersøkelser og drift på en kvartsforekomst i Kvinnherad kommune i Hordaland. Studier utført av NGU og NTNU viser at kvartsen har lavt innhold av forurensende elementer og derfor kan betegnes som høyren kvarts.

 

Kvartalsrapporten vedlegges for informasjon.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 28. februar 2011
Nordic Mining ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker