Kvartalsrapport pr. 31. mars 2011

Nordic Mining ASA presenterer med dette kvartalsrapport pr. 31. mars 2011. Følgende viktige hendelser siden forrige rapportering pr. fjerde kvartal 2010 belyses særskilt:

 • Kommunale godkjennelser av reguleringsplan for Engebøprosjektet
  Kommunestyrene i Naustdal og Askvoll har 11. og 12. mai 2011 godkjent reguleringsplan i forbindelse med Nordic Minings planlagte rutilutvinning i Engebøfjellet. De kommunale godkjennelsene markerer en viktig milepæl i arbeidet med å etablere langsiktig, lønnsom og bærekraftig rutilproduksjon på Engebø.
   
 • Positiv markedsutvikling for rutil
  Markedet for rutilprodukter utvikler seg positiv, og det er for tiden stor internasjonal etterspørsel og markert prisøkning sammenlignet med tidligere år. Begrenset tilgang på nye prosjekter og økende etterspørsel gir forventning om langsiktig gode markedsutsikter for rutilprodukter.

 • Bekreftelse av lovende boreresultater i Finland
  Kelibers boreprogram ble avsluttet i januar 2011. En ny forekomst med litiumholdig spodumen pegmatitt er oppdaget i Outovesi, og ressursgrunnlaget i Länttä er oppgradert. Omkring 1,26 million tonn malm er klassifisert av uavhengige eksperter som reserve (påvist og sannsynlig), dvs. teknisk og økonomisk utvinnbar i et levedyktig mineralprosjekt.

 • Nytt prosjekt for mineralprosessering med CO2
  Nordic Mining og Institutt for energiteknikk (IFE) har igangsatt et prosjekt for utvikling av ny teknologi til framstilling av alumina fra anortositt fra Gudvangen. Anortositten i Gudvangen har et aluminainnhold på ca. 30% og kan være en betydelig råstoffkilde for aluminium.

 • Rettigheter til høyren kvarts
  Nordic Mining har sikret rettigheter til undersøkelse og drift på en spennende forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Høyren kvarts har flere avanserte, teknologiske anvendelser, bl.a. i elektronikkindustri, optisk industri og solcelleindustri, og det er stor internasjonal interesse for forekomsten.

Kvartalsrapporten vedlegges for informasjon.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 19. mai 2011
Nordic Mining ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker