Lovende analyser av Nesodden kvarts

Nordic Mining har mottatt lovende resultater fra avansert kjemisk analyse av kvarts fra selskapets forekomst på Nesodden i Kvinnherad kommune.

 

Dorfner ANZAPLAN (www.anzaplan.de), et tysk laboratorium med internasjonal akkreditering, har gjennomført avanserte kjemiske analyser av kvartsen fra Nesodden. ANZAPLAN har omfattende erfaring med analyser av høyren kvarts (HPQ-analyser).

 

Innholdet av kjemiske forurensninger i bulkprøver fra rå-kvarts ble analysert med meget lave deteksjonsgrenser.

 

Analyseresultatene for to kvartsprøver er vist i vedlagte tabell.

   
Prøvene viser et lavt innhold av forurensende elementer, og dette er lovende for muligheten til å produsere høyrene kvartsprodukter til ulike applikasjoner. Nordic Mining planlegger prosesseringsforsøk for å lage høyrene kvartsprodukter som imøtekommer spesifikasjoner i markedet. Det er økende etterspørsel etter kvarts til høyteknologiske applikasjoner som for eksempel halvledere, telekommunikasjon, optikk, elektronikk og solcelle silisium.

 

En detaljert kartlegging og prøvetaking av forekomsten vil bli utført i samarbeid med NTNU i løpet av sommeren 2011. Dette vil gi en bedre forståelse av variasjoner og utbredelse av kvartskvaliteter i forekomsten.

 

Nesodden forekomsten består av minst 2,7 millioner tonn hydrotermal kvarts lokalisert ved Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune. Kvartsen opptrer langs en 600 meter lang og i gjennomsnitt 12 meter bred kvarts åre som når en dybde på minst 150 meter. Nordic Mining har rettigheter til å undersøke og utvikle forekomsten.

 

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche på telefon 92 28 12 53.

 

Oslo, 15. mars 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker