Meldepliktig handel

Finansdirektør Lars K. Grøndahl har i dag kjøpt 200.000 aksjer i Nordic Mining ASA til kurs NOK 0,488. Grøndahls aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 2.067.000 aksjer. I tillegg har Grøndahl opsjon til å kjøpe til sammen 550.000 aksjer i Nordic Mining; herav 275.000 aksjer til kurs NOK 2,625 og 275.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2010.
 
Oslo, 16. oktober 2008
Nordic Mining ASA

Abonner