Meldepliktig handel

Paul I. Norkyn (direktør gruvedrift) har kjøpt 30.000 aksjer i Nordic Mining ASA til kurs NOK 0,46. Norkyns
aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 60.000 aksjer. I tillegg har Norkyn opsjon til å kjøpe 275.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonen er gyldig til juni 2010.
 
Oslo, 16. oktober 2008
Nordic Mining ASA

Abonner