Meldepliktig handel

Administrerende direktør Ivar S. Fossum har i dag kjøpt 100.000 aksjer i Nordic Mining ASA til kurs NOK 0,455. Fossums aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 602.172 aksjer. I tillegg har Fossum opsjon til å kjøpe til sammen 900.000 aksjer i Nordic Mining; herav 450.000 aksjer til kurs NOK 2,625 og 450.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2010.
 
 
Oslo, 10. oktober 2008
Nordic Mining ASA

Abonner