Meldepliktig handel

Finansdirektør Lars K. Grøndahl har i dag overdratt 3.250.000 aksjer i Nordic Mining til sitt heleide selskap Magil AS (selskap under stiftelse). Avtalt pris pr. aksje er NOK 0,86. 

Magil AS (selskap under stiftelse) eier etter ervervet 3.250.000 aksjer i Nordic Mining. Magil AS (selskap under stiftelse) har ikke opsjoner eller andre rettigheter til aksjer i Nordic Mining. 

Lars K. Grøndahl eier etter overdragelsen 0 aksjer i Nordic Mining. Grøndahl har opsjon til å kjøpe 700.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Opsjonene er gyldig til 12. juni 2014. 

Grøndahl opplyser at formålet med aksjeoverdragelsen er å samle aksjer og andre investeringer i et separat investeringsselskap.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 5. september 2012
Nordic Mining ASA

Abonner