Meldepliktig handel

Det vises til Nordic Mining ASAs børsmelding i dag vedrørende gjennomført rettet emisjon i selskapet 26. februar 2013. Nedenfor gis en oversikt over primærinnsideres tildeling av aksjer i den gjennomførte rettede emisjonen:

Navn/stilling Antall aksjer tildelt i rettet emisjon Ny aksjebeholdning Beholdning i prosent Antall opsjoner (1)
Tore Viana-Rønningen (styremedlem) 20 000 40 000 0,02% 0
Kjell Roland(styremedlem) 250 000 250 000 0,13% 0
Ivar S. Fossum
(adm. direktør)
100 000 1 075 877 0,55% 1 000 000
Mona Schanche (utforskningsleder) 8 000 94 306 0,05% 700 000

(1)    Opsjonene gir mulighet til å tegne aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05 pr. aksje. Opsjonene er gyldig til 12. juni 2014.

Alle aksjene er tegnet til kurs NOK 0,70 pr. aksje.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 27. februar 2013
Nordic Mining ASA

Abonner