Meldepliktig handel

Styreleder og styremedlem har tegnet aksjer i Nordic Minings pågående fortrinnsrettsemisjon.

Styreleder i Nordic Mining ASA, Tarmo Tuominen , har i dag tegnet seg for 13.597 aksjer à NOK 0,30 pr. aksje i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Tegningen er basert på tildelte tegningsretter, og Tuominen er sikret å motta 13.597 aksjer i emisjonen.

Tarmo Tuominen eier i dag 34.080 aksjer i Nordic Mining. Tuominens aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen vil være 47.677 aksjer.

Styremedlem i Nordic Mining ASA, Tore Viana-Rønningen , har i dag kjøpt 24.041 tegningsretter i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Kjøpskurs for tegningsrettene er NOK 0,02 pr. tegningsrett. Viana-Rønningen har etter transaksjonen 40.000 tegningsretter i Nordic Mining.

Tore Viana-Rønningen har i dag også tegnet seg for 100.000 aksjer i den pågående emisjonen, med en tegningskurs på NOK 0,30 pr. aksje. Viana-Rønningen er sikret å motta tildeling av minst 40.000 aksjer i emisjonen. I tillegg kan Viana-Rønningen motta inntil 60.000 aksjer som følge av tegning uten tegningsretter. Tore Viana-Rønningen eier forut for transaksjonen 40.000 aksjer i Nordic Mining.


Oslo, 19. august 2013
Nordic Mining ASA

Abonner