Meldepliktig informasjon

Det vises til børsmelding i dag vedrørende registrering av ny aksjekapital i Nordic Mining ASA i forbindelse med utstedelse av nye aksjer til eierne av Keliber Oy.
 
Styreformann i Nordic Mining ASA, Dag Dvergsten, eier gjennom Dag Dvergsten AS og Hasselhaugen AS 8.735.655 aksjer i Nordic Mining ASA. Som følge av registreringen av den nye aksjekapitalen, ble Dag Dvergstens totale eierandel i Nordic Mining ASA redusert fra 10,06% til 9,50%.  
 
 
Oslo, 23. juni 2008

Abonner