Naustdal kommune sier ja til rutilproduksjon i Engebøfjellet

Kommunestyret i Naustdal kommune godkjente 11. mai 2011 reguleringsplan i forbindelse med Nordic Minings planlagte rutilutvinning i Engebøfjellet. Godkjennelsen ble gjort med solid flertall; 17 mot 4 stemmer.

Nordic Mining eier en av verdens største forekomster av rutil (titandioksyd) i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Det positive vedtaket i kommunen er et viktig steg videre mot utvinning og foredling av rutilprodukter i Naustdal. Rutil er et ettertraktet mineral som i dag anvendes til bl.a. pigmentproduksjon og produksjon av titanmetall. Rutil inngår i stadig nye anvendelsesområder innen miljøteknologi, transport, medisin og helse, samt ulike forbruksvarer. Markedsutviklingen for rutil og utsiktene fremover er positiv.

Den planlagte rutilproduksjonen i Engebø vil ha ca. 170 arbeidsplasser. I tillegg vil virksomheten gi grunnlag for en betydelig industri- og servicevirksomhet i regionen.

Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum, sier i en kommentar: "Dette er en avgjørende milepæl i prosessen mot politisk godkjennelse. Det solide flertallet viser tillit til våre planer og gir et viktig fundament i det videre prosjektutviklingsarbeidet. "

Kommunestyret godkjente samtidig utbyggingsavtale (i hht. plan- og bygningsloven)  i forbindelse med Engebøprosjektet. Utbyggingsavtalen omhandler tiltak for oppgradering av fylkesvei 611 og innebærer at Nordic Mining og Sogn og Fjordane fylkeskommune skal bidra med hhv. NOK 40 millioner og NOK 55 millioner til opprusting av veien når investeringsbeslutning for Engebøprosjektet er fattet. Videre godkjente kommunestyret en utviklingsavtale som har som formål å bidra til regionale tiltak innen kultur- og næringsutvikling i tilknytning til mineralproduksjonen på Engebø.

Kommunestyret i Askvoll kommune skal i dag behandle reguleringsplan for rutilutvinning i Engebøfjellet og øvrige saker i denne forbindelse.

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.

 

Oslo, 12. mai 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner