NOM - Meldepliktig handel

Konsernsjef Ivar S. Fossum har kjøpt 50.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 2,61 pr. aksje. Fossum har etter kjøpet 412.172 aksjer i Nordic Mining. I tillegg har Fossum opsjon til å kjøpe 450.000 aksjer til pris NOK 2,625 pr. aksje. Opsjonsavtalen er gyldig til juni 2008.
 
 
Oslo, 15. januar 2008
Nordic Mining ASA

Abonner