NOMI - Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag 15. mars 2007 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Samtlige saker som var til behandling ble vedtatt. Tilsammen 46,4% av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen.
 
Vedlagt følger protokoll fra ekstarordinær generalforsamling.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.
 
Oslo, 15. mars 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker