NOMI - Ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag 31. oktober 2006 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Samtlige saker som var til behandling ble vedtatt. Tilsammen 33,2% av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen.

Vedlagt følger protokoll fra ekstarordinær generalforsamling.

For spørsmål, vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.

Oslo, 31. oktober 2006
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker