NOMI - Ekstraordinær generalforsamling 15. mars 2007

Det vises til tidligere melding om innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining 15. mars 2007. I innkallingen er det bl.a. foreslått rettet emisjon mot investorer og etterfølgende fortrinnsrettsemisjon til fordel for eksisterende aksjonærer.
 
Grunnet betydelig uro i finansmarkedet gjennom de siste dagene, har styret i samråd med sin finansielle rådgiver kommet til at den rettede emisjonen ikke bør gjennomføres på nåværende tidspunkt. Styret foreslår følgelig at dette punkt trekkes fra sakslisten på generalforsamlingen.
 
De øvrige sakene som er foreslått for generalforsamlingen vil bli behandlet.
 
For eventuelle spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 14. mars 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker