NOMI - Ekstraordinær generalforsamling 15. mars 2007

Nordic Mining har startet forberedelser av konsekvensutredning i forbindelse med selskapets rutilforekomst (TiO2) i Engebøfjellet. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning). I tillegg forberedes planlegging av gruvebrytning, alternativer for oppredning og konsentrasjon av mineralressursene, samt markedsundersøkelser for TiO2 og titan. En detaljert arbeidsplan er utarbeidet, og ulike rådgivere er engasjert.
 
Nordic Mining skal forberede og gjennomføre geologiske undersøkelser av selskapets wolfram og thorium ressurser. Formålet er å få bedre forståelse av geologiske strukturer og ressursavgrensning.
 
Nordic Mining har engasjert geolog for å gjennomgå tidligere rapporter og dokumentasjon i forbindelse med selskapets gull-lisenser i Ecuador. Det planlegges nye undersøkelser av Los Santos lisensene i 2007. Nordic Mining vurderer alternative muligheter i forhold til lisensene, bl.a. grundigere geologiske undersøkelser i egen regi og ulike strukturelle alternativer.
 
Samarbeidsopplegget med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS knyttet til testing av EM-teknologi videreføres. Nordic Mining planlegger å videreføre testprogrammet mot andre mineraler i 2007 og 2008.
 
For å sikre gjennomføring av aktivitetsøkning for eksisterende prosjekter og finansiell fleksibilitet i forhold til mulige strukturelle løsninger knyttet til pågående diskusjoner med andre gruveselskaper, har styret i Nordic Mining innkalt til ekstraordinær generalforsamling med forslag om å øke selskapets aksjekapital.
 
Agenda for generalforsamlingen er forslag om rettet emisjon mot private og institusjonelle investorer, fortrinnsrettsemisjon for eksisterende aksjonærer, fullmakt for styret til å utstede nye aksjer, valg av nytt styremedlem og endring av selskapets opsjonsprogram. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling følger vedlagt, og den er også lagt ut på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 27. februar 2007
Nordic Mining ASA
 
 

Abonner

Dokumenter og linker