NOMI - Emisjon i Nordic Mining fulltegnetDe tilførte midler skal styrke selskapets egenkapital og finansiere videre arbeid i forbindelse med rutilprosjektet i Engebø, utvikling av EM teknologien og selskapets gull engasjementer i Ecuador.

For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

CFO Lars K. Grøndahl, Nordic Mining ASA, telefon 901 60 941

Jan Myhre, CAR ASA, telefon 922 65 953


Oslo, 27. november 2006
Nordic Mining ASA


Nordic Mining ASA ble stiftet 8. mai 2006 gjennom utfisjonering av Rocksource ASAs mineral virksomhet. Nordic Mining har som målsetting å bli et gruveselskap med integrert virksomhet innen prospektering, utvinning og produksjon av mineraler og metaller. Nordic Mining er registrert på OTC-listen i Oslo med ticker NOMI.

Nærmere opplysninger om Nordic Mining finnes på selskapets hjemmeside.
(www.nordicmining.com)

Abonner

Dokumenter og linker