NOMI - Geologiske undersøkelser

Nordic Mining har startet innledende geologiske undersøkelser i Målvika i Nordland og
på Stjernøya i Finnmark.
 
Foreløpige resultater fra undersøkelser i Målvika indikerer lavere mengder wolfram enn rapportert fra tidligere undersøkelser i området. Selskapet avventer endelig analyserapport og vil etter gjennomgang av denne avgjøre omfang og opplegg for videre undersøkelser.
 
Foreløpige målinger på karbonatittforekomsten på Stjernøya har ikke påvist innhold av thorium, men svake anrikninger av uran. Endelig analyserapport vil foreligge i løpet av høsten, og videre undersøkelser vil bli vurdert i forhold til dette.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 31. juli 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker