NOMI - Gjennomført due diligence av Gudvangen Stein AS

Nordic Mining har fullført due diligence gjennomgang av Gudvangen Stein AS med tilfredsstillende resultat.
 
Nordic Mining inngikk i februar 2007 en avtale med Nannok Invest AS om kjøp av 85% av aksjene i Gudvangen Stein, med opsjon til å kjøpe de resterende 15%. Gudvangen Stein utvinner anortositt fra gruveanlegg i Gudvangen. Omsetningen er økende og var i 2006 ca. NOK 20 mill.
 
Partene vil gjennomføre transaksjonen i henhold til plan i løpet av mai 2007.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 7. mai 2007
Nordic Mining ASA
 

Abonner

Dokumenter og linker