NOMI - Innkalling til ordinær generalforsamling 31. mai 2007

Innkalling til ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA vedlegges.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 16. mai 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker