NOMI - KAPITALFORHØYELSE

Det vises til melding 31. oktober 2006 med vedlagt protokoll fra ekstraordinær generalforsamling hvor det ble besluttet kapitalforhøyelse i Nordic Mining ASA. Emisjonsprospekt er sendt til selskapets aksjonærer, og det kan også innhentes ved henvendelse til selskapet på telefon 22 94 77 90, eller hos tilrettelegger CAR ASA på telefon 23 24 25 00. Prospektet er også tilgjengelig på Nordic Minings hjemmeside www.nordicmining.com og hos tilrettelegger CAR ASA, www.car1.no.

For spørsmål, vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.

Oslo, 9. november 2006.
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker