NOMI - Kjøp av aksjemajoritet i Gudvangen Stein AS

Nordic Mining har inngått avtale med Nannok Invest AS om kjøp av 85% av aksjene i Gudvangen Stein AS, Aurland, med opsjon til å kjøpe de resterende 15%. Gudvangen Stein utvinner årlig ca. 220 000 tonn anorthositt fra gruveanlegget i Gudvangen og produserer ulike produktkvaliteter som selges både til eksportmarkedet og det norske markedet. Omsetningen er økende og var i 2006 ca. NOK 20 mill. med et driftsresultat på ca. NOK 1,5 mill.
 
Anorthosittforekomsten i Gudvangen er en av Norges viktigste mineralreserver. Forekomsten som tilhører Gudvangen Stein anslås til ca. 500 mill. tonn. Anorthositt fra Gudvangen anvendes i dag som råstoff og tilsetning til steinull og asfalt.
 
I september 2006 inngikk Nordic Mining og Gudvangen Stein avtale om felles utredning av produktutvikling, logistikk og markedsføring for anorthositt. Utredningsarbeidet som foretas i samarbeid med SINTEF, viser konkrete muligheter for nye anvendelser av anorthositt.
 
Kjøpet av Gudvangen Stein vil gi Nordic Mining operasjonell gruvevirksomhet og en betydelig mineralressurs. Nordic Mining ser gode vekstmuligheter i eksisterende bruksområder og i utvikling av nye spesialprodukter.
 
Partene har som intensjon å gjennomføre transaksjonen senest 31.05.07 etter at due diligence er gjennomført.
 
For spørsmål vennligst kontakt kommersiell direktør Ottar Nakken, telefon 928 91 780.
 
Oslo, 5. mars 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker