NOMI - Korrigering av antall tegnede aksjer i fortrinnsrettsemisjon

Det vises til melding 9. mai 2007 vedrørende vellykket fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining.
 
Ved en inkurie ble fire tegninger som var levert i rett tid, på til sammen 76.500 aksjer med samlet tegningsproveny på NOK 191.250 ikke tatt med i beregningen av antall tegnede aksjer. Tegningene er akseptert av Nordic Mining, og korrigert antall aksjer som er godkjent tegnet er 13.861.835 med et brutto proveny på NOK 34.654.587.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 22. mai 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker