NOMI - Nye mutinger for thorium i Sverige

Nordic Mining har fått 6 mutinger for thorium, sjeldne jordarter (REE) og gull i Bureberget i Västerbotten i Sverige. Mutingene dekker et areal på ca. 540 hektar.
 
Overflateprøver fra Bureberget indikerer thorium innhold med høyere konsentrasjon enn tilsvarende prøver i Norge. Nordic Mining vil etablere et leteprogram for Bureberget med formål å oppnå bedre geologisk forståelse, samt ta ytterligere analyseprøver.
 
Det pågår for tiden omfattende forskning og utvikling med sikte på å utnytte thorium i energiproduksjon. Blant annet i USA, India, Russland og i regi av det europeiske laboratorium for partikkelfysikk, CERN, gjøres tester og forsøk med thorium som energikilde. Det amerikanske selskapet Thorium Power Ltd. publiserte nylig at de har gjort store fremskritt i forsøk med thoriumbasert reaktorbrendsel.
 
I Norge har Olje- og Energidepartementet tatt initiativ til utredning av bruk av thorium i energiproduksjon. Formålet er å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon på lang sikt. Utredningsarbeidet som gjennomføres i regi av Norges Forskningsråd, skal ferdigstilles innen utgangen av 2007.
 
Forsøk med bruk av thorium pågår i pilotanlegg for forskningsformål. Generelt, og sammenlignet med uran som i dag er det viktigste brendslet for atomenergi, har thorium flere attraktive egenskaper, bl.a.:
- lavere nedbrytningstid og dermed mindre problematisk lagring av avfallsbrendsel
- uegnet for bruk i atomvåpen
- ingen fare for nedsmelting av reaktoranlegg
- thorium basert energi har ingen utslipp av CO2.
 
For spørsmål kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 15. mars 2007
Nordic Mining ASA

Abonner