NOMI - Planprogram for rutilutvinning (TiO2) i Engebøfjellet

Nordic Mining har utarbeidet planprogram for utvinning av rutil (TiO2) i Engebøfjellet i Naustdal kommune, Sogn og Fjordane. Anlegget omfatter gruvedrift i fjellet samt produksjonsområde på Engjabøen. Etter vedtak i Naustdal kommune 27. juni sendes planprogrammet på høring til myndigheter og interessenter med svarfrist innen 14. september. Planprogrammet legges også ut til offentlig gjennomsyn. Nordic Mining varsler samtidig oppstart av reguleringsarbeid for tiltaket i Engebø og deponering av avgangsmasse i Førdefjorden som en konsekvens av tiltaket.
 
Etter at høringsuttalelsene har kommet inn, vil det bli arrangert en s.k. "scoping" prosess hvor prioriterte områder for konsekvensutredningen blir identifisert. Arbeid med å utrede miljøforhold i Førdefjorden i forbindelse med avgangsdeponering ventes å bli sentralt i utredningsaktiviteten. Nordic Mining har engasjert NIVA (Norsk institutt for vannforskning) til å koordinere konsekvensutredningsarbeidet som planlegges gjennomført innen utgangen av 2008.
 
Med den foreliggende utsendelse av planprogram på høring og varsel om oppstart av reguleringsarbeid følger Nordic Mining den tidsplan som er lagt for Engebøprosjektet.
 
For spørsmål vennligst kontakt prosjektleder Ottar Nakken, telefon 928 91 780.
 
Oslo, 2. juli 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker