NOMI - Rapport for 3. kvartal 2006

Nordic Minings rapport for 3. kvartal 2006 vedlegges.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.

Abonner

Dokumenter og linker