NOMI - rapport for 4. kvartal 2006

Nordic Minings rapport for 4. kvartal 2006 vedlegges.

An English version of Nordic Mining's report for the 4th quarter 2006 will be submitted shortly.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 5. mars 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker