NOMI - Samarbeidsavtale med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Nordic Mining ASA og Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har inngått en samarbeidsavtale for uttesting av Nordic Minings EM (Elektro magnetisme) teknologi på Svalbard. Avtalen omfatter et felles program for å utprøve mulige fordeler ved anvendelse av avansert integrert tolkning av EM data innen identifisering og kvalifisering av nye kullreserver. Teknologien har potensiale til å kunne redusere kostnadene for leting etter nye ressurser, samt innebære en redusert miljørisiko i forbindelse med slike aktiviteter.

For spørsmål, vennligst kontakt konsernsjef Ivar S. Fossum, telefon 22 94 77 90.

Nordic Mining ASA
Oslo, 2. januar 2007

Abonner

Dokumenter og linker