NOMI - Søknad om notering på Oslo Axess

Styret i Nordic Mining har besluttet at selskapet skal søke notering på Oslo Axess. Forberedelser til søknad om notering er igangsatt.
 
Oslo Børs etablerer i mai 2007 Oslo Axess. Børsstyret fastsatte de endelige reglene for Oslo Axess 28. februar 2007. Oslo Axess vil ha noe mer lempelige krav til opptak enn børsens hovedliste, bl.a. når det gjelder historikk og markedsverdi.
 
Reglene er fastsatt slik at Oslo Axess vil være en såkalt autorisert markedsplass. Det betyr at lov- og forskriftsbestemte forpliktelser for selskapene (informasjonsplikt, regnskapsrapportering i henhold til IFRS og prospektplikt) gjelder fullt ut. Det samme gjelder investorregler som innsidehandelsforbud, flaggeplikt, meldeplikt og tilbudsplikt. Opplegget for Oslo Axess innebærer at det etableres en godt regulert markedsplass med høy kvalitet og god investorbeskyttelse.
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 4. mars 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker