NOMI - Styremedlem kjøper aksjer

Styremedlem Dag Dvergsten har i dag gjennom Hasselhaugen AS kjøpt 100.000 aksjer i selskapet til kurs NOK 3,00. Dag Dvergsten har etter kjøpet, direkte og indirekte, totalt 5.268.755 aksjer i Nordic Mining tilsvarende 9,85% av selskapets aksjer.
 
Dag Dvergsten AS har i tillegg 2,5 mill. opsjoner til strike pris NOK 2,625 med varighet til juni 2008.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 28. august 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker