NOMI - Styremedlem kjøper aksjer

Styremedlem Dag Dvergsten jr. har gjennom Dag Dvergsten AS i dag kjøpt 300 000 aksjer i selskapet til kurs NOK 2,44. Dag Dvergsten jr. har etter kjøpet, direkte og indirekte totalt
 
5 168 755 aksjer i selskapet som representerer 9,67 % av selskapets aksjer.
Dag Dvergsten AS har i tillegg 2,5 mill. opsjoner til strike pris NOK 2,625 med varighet til juni 2008.
 
For spørsmål vennligst kontakt adm.dir. Ivar S. Fossum på telefon 22947790
 
 
 

Abonner

Dokumenter og linker