NOMI - Styremedlem kjøper aksjer; eierandel over 10%

Styremedlem Dag Dvergsten har gjennom Dag Dvergsten AS kjøpt 99.900 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 3,01.Dag Dvergsten har etter kjøpet, direkte og indirekte, totalt 5.368.655 aksjer tilsvarende 10,04% av selskapets aksjer.
 
Dag Dvergsten AS har i tillegg 2,5 mill. opsjoner til strike pris NOK 2,625 med varighet til juni 2008.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 29. august 2007
Nordic Mining ASA
 

Abonner

Dokumenter og linker