NOMI - Vellykket fortrinnsrettsemisjon

Nordic Mining ASA har gjennomført en fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 13 785 335 nye aksjer til tegningskurs kurs NOK 2,50 (pålydende NOK 0,10) gjennom meglerhuset CAR ASA. Brutto proveny fra emisjonen er NOK 34 463 337.
 
Nærmere informasjon om emisjonen fremgår av vedlegg.
 
For nærmere opplysninger vennligst kontakt daglig leder Ivar S. Fossum (telefon 930 96 850) eller finansdirektør Lars K. Grøndahl (telefon 901 60 941).
 
Oslo, 9. mai 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker