NOMI: Ledergruppen ansettes i Nordic Mining

Nordic Mining og Dag Dvergsten AS har avtalt at management-avtalen som trådte i kraft ved registreringen av Nordic Mining i mai 2006, skal opphøre og erstattes av en Business Service avtale. Det er avtalt at ledelsen i Nordic Mining, dvs. daglig leder Ivar S. Fossum, finansdirektør Lars K. Grøndahl og komersiell direktør Ottar Nakken, ansettes direkte i Nordic Mining. Jan Sjølie, som gjennom management-avtalen har tilhørt ledergruppen i Nordic Mining, vil ikke lenger være knyttet til selskapet på permanent basis
 
Gjennom Business Service avtalen vil Dag Dvergsten AS videreføre tjenester som selskapet i dag yter knyttet til de lokaler og administrative fellestjenester Nordic Mining benytter i Oslo, samt strategisk rådgivning etter avtale.
 
Partene har avtalt at management-avtalen skal bortfalle umiddelbart uten den avtalte oppsigelsestid. Som kompensasjon for dette betaler Nordic Mining NOK 2 millioner til Dag Dvergsten AS.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 5. juli 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker