Nordic Mining: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 14. november 2011

Som meddelt i børsmelding 14. september 2011 har Dag Dvergsten fratrådt som styreleder i Nordic Mining ASA. For å beslutte styrevalg innkalles det til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA mandag 14. november 2011 kl. 16.30 i selskapets lokaler i Vika Atrium (oppgang A, 5. etasje), Munkedamsveien 45, Oslo.


Innkallingen til generalforsamlingen med agenda og innstilling fra selskapets valgkomité er vedlagt denne meldingen. Dokumentene vil også være tilgjengelig på selskapets internettside

www.nordicmining.com.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 18. oktober 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker